Tag: बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका द्वारा ६५ घरधुरी नागरिकका घरमा एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण गरिदै

बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका द्वारा  ६५ घरधुरी नागरिकका घरमा  एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण गरिदै

बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका द्वारा ६५ घरधुरी नागरिकका घरमा एक घर एक खानेपानी धारा निर्माण गरिदै

माघ १३ सल्यान सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छताका योजनाहरु निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् । सबैका लागि दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजना अन्तर्गत संचालन हुने पारदर्शिता, गुणस्तरीयता संगै कार्ययोजना र लागत अनुमानलाइ अन्तिम रुप दिनका लागि सुस्वा योजनाहरुको पहिलो सामाजिक परिक्षण तथा अनुगमन तथा उपभोक्ता अभिमुखिकरण देखि उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन…