Tag: दार्मा खानेपानी#

दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रसको सहकार्यमा ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण

दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रसको सहकार्यमा ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण

चैत्र १६ सल्यान दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा सम्पन्न भएका ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जस अन्तर्गत फारुलाबजार लिफ्ट खानेपानी दार्मा ३ मा दार्मा गाउँपालिकाको १ करोड ४ लाख, रेडक्रसको ३४ लाख ६० हजार र १० लाख बराबरको जनश्रमदानसमेत १ करोड ४८ लाख ६० हजारको लगानीमा १४० घर धुरीलाई १४०…