Tag: चिया तथा कफी खेतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन

चिया तथा कफी खेतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन

चिया तथा कफी खेतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन

सल्यान चैत २६ कर्णाली प्रदेश सरकारबाट पहिलो पटक चिया तथा कफी खेतीको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ। कर्णालीमा चिया तथा कफी खेतीको सम्भाव्यता देशकै राम्रो भएको तर अहिले सम्म चिया तथा कफी खेती नभएकोले कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा  सल्यानमा चिया तथा खेतीको लागि पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो।…