सैनामैना नगरपालिकाले ल्यायो १ अर्ब १० करोड १२ लाखको बजेट

सैनामैना नगरपालिकाले ल्यायो १ अर्ब १० करोड १२ लाखको बजेट

बुटवल – सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
नगरपालिकाको १५ औं नगरसभाको बैठकमा सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख विना रानाले पूर्वधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदैँ आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजारको बजेट प्रस्ततु गर्नुभएको हो ।

चालु तर्फ ५१ करोड ३२ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ ५८ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।
“सैनामैना समृद्धिको आधारः उत्पादन, पर्यटन र पूर्वधार” भन्ने नारालाई सामार पर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आर्थिक विकास तर्फ रु ६ करोड ८५ लाख १ हजार, सामाजिक विकास तर्फ ३६ करोड ६४ लाख ७१ हजार, पूर्वाधार विकास तर्फ ४५ करोड ७५ लाख ९३ हजार, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन २ करोड २४ लाख ५५ हजार, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र र कार्यालय सञ्चालन तर्फ १८ करोड ६२ लाख ५२ हजार गरि कुल १ अर्व १० करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा गत वर्षको आय–व्ययको तुलनामा ३३.४४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने सामाजिक सुरक्षा तर्फको रकम समावेश गरिएको छैन ।

विज्ञापन


बजेट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्येतर्फ आन्तरीक स्रोत तर्फ १० करोड ३७ लाख ४३ हजार, नेपाल सरकार तर्फ सशर्त अनुदान ३१ करोड ७८ लाख ७२ हजार, वित्तिय समानीकरण अनुदान रु १२ करोड ७४ लाख, समपुरक अनुदान ५५ लाख, राजश्व बाँडफाँड १३ करोड ५५ लाख रहेको छ ।
यस्तैगरी अन्य अनुदान अन्र्तगत (सडक वोर्ड नेपाल तथा औधोगीक ग्राम) रु १ करोड ७२ लाख, प्रदेश सरकार तर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ८४ लाख ६९ हजार, राजश्व बाँडफाँड १ करोड २९ लाख ८८ हजार, सशर्त अनुदान १ करोड ४० लाख, विशेष अनुदान २० लाख, एशियाली विकास बैकको सहयोगमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रु २२ करोड ९० लाख नगर विकास कोष ऋण सहयोगबाट रु ५ करोड २१ लाख मालपोत रजिस्ट्रेशन शुल्क ३ करोड २५ लाख, समपुरक अनुदान १ करोड ५ लाख र बचत न्युन ३ करोड २५ लाख गरी जम्मा १ अर्ब १० करोड १२ लाख ७२ हजारको कुल आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

वडागत बजेट विनियोजन तर्फ

आर्थिक वर्षमा वडागत बजेटमा वडा नं १ को लागि रु ७९ लाख ५३ हजार, वडा नं. २ को लागि रु ५७ लाख ६४ हजार, वडा नं. ३ को लागि रु ५६ लाख ८४ हजार, वडा नं. ४ को लागि रु ७० लाख ४४ हजार , वडा नं. ५ को लागि रु ७० लाख ८ हजार, वडा नं. ६ को लागि रु ६९ लाख ४० हजार, वडा नं. ७ को लागि रु ५० लाख ६३ हजार, वडा नं. ८ को लागि रु ५२ लाख ६४ हजार, वडा नं. ९ को लागि रु ५४ लाख ३९ हजार, वडा नं. १० को लागि रु ७५ लाख ७ हजार र वडा नं. ११ को लागि रु ६४ लाख २८ हजार गरी जम्मा रु ७ करोड १ लाख योजना तथा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।