दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रसको सहकार्यमा ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण

दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रसको सहकार्यमा ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण

चैत्र १६ सल्यान

दार्मा गाउँपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा सम्पन्न भएका ३ वटा खानेपानी योजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
जस अन्तर्गत फारुलाबजार लिफ्ट खानेपानी दार्मा ३ मा दार्मा गाउँपालिकाको १ करोड ४ लाख, रेडक्रसको ३४ लाख ६० हजार र १० लाख बराबरको जनश्रमदानसमेत १ करोड ४८ लाख ६० हजारको लगानीमा १४० घर धुरीलाई १४० धारा निर्माण, ७५ हजार घनमिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गरि समुदायलाई हस्तारण गरिएको हो।
टिकेपातल लिफ्ट खानेपानी दार्मा ५ मा दार्मा गाउँपालिकाको २५ लाख,रेडक्रसको २७ लाख र १३ लाख बराबरको जनश्रमदान समेत सहित ६५ लाखको लगानीमा ६६ वटा धारा,३१ हजार घनमिटरको ट्याँकी निर्माण  गरिएको छ।
मालिका लिफ्ट खानेपानी दार्मा ४ मा दार्मा गाउँपालिकाको २४ लाख, रेडक्रसको २१ लाख र ६ लाख ४८ हजार बराबरको जनश्रमदानसमेत ५१ लाख ४८ हजारको लगानीमा ३८ वटा धारा निर्माणलगायतको काम भएको छ।
यसैगरी अघिल्लो वर्ष मलिक्चा खानेपानी दार्मा ६ मा २० लाख दार्मा गाउँपालिका,रेडक्रस २१ लाख र जनश्रमदान ६ लाखसमेत ४७ लाखको लगानीमा ८० वटा धारा र २७ हजार घनमिटरको ट्यांकी निर्माण लगायतको काम सम्पन्न भई समुदायमा हस्तान्तरण  गरिएको हो।
यसको संरक्षण र मर्मत सम्भारको जिम्मासहित समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका यी खानेपानी योजनाले समुदायको स्वास्थ्य, सरसफाइ र खानेपानीको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बिश्वास गरिएको छ।

विज्ञापन

सामाजिक न्याय र दलित मानवअधिकारकाे लागि हाम्रो पत्रकारिता